Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Let op! Geld lenen kost geld

Privacyvoorwaarden

Eigenhuislening respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Eigenhuislening zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Eigenhuislening over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie kunt u richten aan Eigenhuislening, Ecu 21a, 8305 BA te Emmeloord.

Klikgedrag

Op de website van Eigenhuislening worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Eigenhuislening de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Eigenhuislening haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Links naar andere websites

Op de website van Eigenhuislening zijn enkele links van andere partijen opgenomen. Eigenhuislening draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Eigenhuislening heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. Het is vrijwel onmogelijk dat onbevoegden informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyvoorwaarden, dan kunt u deze richten aan: Eigenhuislening, Ecu 21a, 8305 BA te Emmeloord.